Direktor

Branislava Konjević – kustos

Odeljenje etnoloških zbirki

Jelena Arsenović – kustos etnoloških zbirki

Odeljenje istorijskih zbirki

Muzejski savetnik Đorđe Bošković – kustos istorijskih zbirki

Odeljenje arheoloških zbirki

Uroš Nikolić – kustos arheoloških zbirki

Odeljenje za dokumentaciju sa bibliotekom

Viši kustos Snežana Janković – dokumentarista
Ivana Lepotić – dokumentarista

Služba za administrativne i finansijske poslove

Nataša Košutić – referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Olja Marković – referent za finansijsko – računovodstvene poslove

Služba za pomoćno tehničke poslove

Mirjana Jugović – spremačica
Predrag Jovović – portir

POSETITE NAS
Glavna 182, 22400, Ruma ,Srbija
POZOVITE NAS
O MUZEJU
Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“
RADNO VREME
ponedeljak  7:00 – 20:00 h
utorak  7:00 – 20:00 h
sreda  7:00 – 15:00 h
četvrtak  7:00 – 20:00 h
petak  7:00 – 20:00 h
subota 10:00 – 15:00 h
nedelja samo najavljene grupe
Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media