Direktor

Uroš Nikolić

kustos, arheolog

Odeljenje etnoloških zbirki

Jelena Arsenović 

viši kustos, etnolog

Odeljenje istorijskih zbirki

Đorđe Bošković

muzejski savetnik, istoričar

Odeljenje arheoloških zbirki

Lazar Marković

arheolog

Odeljenje za dokumentaciju sa bibliotekom

Snežana Janković

viši kustos, dokumentarista

 

Ivana Lepotić 

dokumentarista

 

Marijana Šašić

Služba za administrativne i finansijske poslove

Nataša Košutić

referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

 

Olja Marković 

referent za finansijsko – računovodstvene poslove

Služba za pomoćno tehničke poslove

Tatjana Simić

 

Predrag Jovović

POSETITE NAS

Glavna 182, 22400, Ruma, Srbija

POZOVITE NAS

O MUZEJU

Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“

RADNO VREME

Zavičajni muzej Ruma je zbog radova na sanaciji objekta privremeno zatvoren za posetioce.

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media