Sarkofag

feb 11, 2021

Sarkofag je jedan od značajnijih eksponata arheološke zbirke Zavičajnog muzeja Ruma. Pronađen je na lokalitetu Petrov dvor, na teritoriji atara sela Voganj i čuva se u lapidarijumu Zavičajnog muzeja Ruma. Sarkofag je datovan u period od kraja III do prve polovine IV veka.

Sarkofag je na prednjoj strani podeljen na tri osnovna polja između kojih je ukras u obliku pelti. U centralnom delu je pravougaono natpisno polje, a levo i desno, prema genijima, vidljivi su ornamenti. Pelte dele uokviren pravougaoni prazan prostor za pisanje od dva genija, koji se nalaze na oba kraja prednje strane sarkofaga. Svaka pelta je između spiralno završenih krajeva ukrašena sa dve rozete, tako da se na prednjoj strani sarkofaga nalaze četiri rozete. Uglovi niše, u kojoj su ornamenti pelte, ukrašeni su lišćem. Bočne strane i zadnja strana sarkofaga nisu ukrašene. Poklopac za ovaj sarkofag nije pronađen. Dimenzije: 270 x 118 x 79 cm.

Pročitajte još

POSETITE NAS

Glavna 182, 22400, Ruma, Srbija

POZOVITE NAS

O MUZEJU

Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“

RADNO VREME

Zavičajni muzej Ruma je zbog radova na sanaciji objekta privremeno zatvoren za posetioce.

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja