Одељење документације са библиотеком Завичајног музејa Рума

Снежана Јанковић, виши кустос

Формирано 2010. године са циљом унапређења метода и техника чувања, презентовања и анализе докумената, материјала и грађе која сведоче о оснивању, раду и делатности Музеја. Уз трајно и сигурно похрањивање података везаних за стручни рад Музеја омогућен је и приступ за њихово даље проучавање и презентовање.

У оквиру Одељења врше се послови на организацији и вођењу хемеротеке, фототеке, видеотеке, евиденције о изложбама, манифестацијама и едукативним активностима Музеја. Поред овог Одељење поседује евиденцију о издавачкој делатности, документацију о оснивању и историји Музеја. Организација и реализација послова везаних за достављање података у Централни регистар уметничко-историјских дела који води Народни музеј у Београду, такође спада у домен рада Одељења.

Издвојену целину овог одељења представља стручна библиотека са око 5000 наслова. Већи део фонда чине публикације из области археологије, етнологије, историје, историје уметности и литература у вези са културним наслеђем и историјом културе и цивилизације. Значајан део фонда чини периодика. Библиотека поседује и енциклопедијске, лексиографске и библиографске јединице. Поред тога у њој се налазе све публикације које је Музеј издао, завичајна колекција и колекција старе и ретке књиге. Најстарија књига у власништву библиотеке потиче из 1801. године.

Иако је затвореног типа, библиотека излази у сусрет студентима, културним посленицима, научним радницима и осталим истраживачима заинтересованим за проучавање области које она својим широким дијапазоном покрива.

 

ПОСЕТИТЕ НАС

Главна 182, 22400, Рума, Србија

ПОШАЉИТЕ НАМ ПОРУКУ

ПОЗОВИТЕ НАС

O МУЗЕЈУ

Основан 1. марта 1962. решењем Народног одбора општине Рума као „завичајни историјско-природњачки музеј“ са прецизно утврђеним задатком „да ради на ископавању, сакупљању и сређивању збирки предмета, слика и записа историјске вредности, затим да организује изложбе и предавања…“

РАДНО ВРЕМЕ

  • Радним данима: 08:00 - 19:30
  • Суботом: 09:00 - 15:00
  • Недељом: радимо са унапред најављеним групама

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media