Dragan Tomašević (1933)

Dragan Tomašević je rođen 1933. godine, u mestu Selište u blizini Prokuplja. Školovao su u Ratkovu, Somboru i Beogradu. Nakon školovanja dolazi u Buđanovce i zapošljava se kao prosvetni radnik, nastavnik bioligije i dugogodišnji direktor OŠ „Nebojša Jerković“ iz Buđanovaca. Osim biologije, bavi se pisanjem poezije (izdao nekoliko zbirki poezije), pasija mu je arheologija i istorija, ljubitelj je prirode. Nakon dolasaka 1966. godine u Buđanovce, dugim šetnjama upoznaje se sa atarom sela i tako dolazi do prvih arheoloških otkrića. Po pooranim njivama pronalazi prve artefakte, kamene sekire i fragmente keramike, na lokalitetu Bunarine i tako započinje njegov sakupljački rad. U Buđanovcima ostaje do 1993. godine, i prikuplja materijal koji će kasnije pokloniti Zavičajnom muzeju Ruma.

Zbirka broji preko 2000 predmeta, koji reprezentuju periode od ranog neolita sve do HVIII veka. Dospela je u Zavičajni muzej Ruma 2008. godine, a nakon toga i u više navrata dopunjena (2010. i 2016. god) i predstavlja najveći doprinos Odeljenju arheoloških zbirki. Zbirka je nastajala od 1968. god do 1993. god. Kako svi nalazi potiču sa lokaliteta iz atara sela Buđanovci i neposredne blizine, tako ova Zbirka ima i poseban karakter, jer predstavlja pregled ove mikroregije kroz čovekovu prošlost. Dugogodišnjim istraživanjem D. Tomašević je pronašao, konzervirao i poklonio predmete Zavičajnom muzeju Ruma i tako dao neverovatan doprinos u očuvanju kulturnih dobara na teritoriji Srema. Od predmeta iz Zbirke, najviše se izdvajaju veliki oslikani pehar pronađen na Turskoj bari i rimska opeka sa Hristovim monogramom pronađena na lokalitetu Đermine (Kod krsta).

POSETITE NAS

Glavna 182, 22400, Ruma, Srbija

POZOVITE NAS

O MUZEJU

Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“

RADNO VREME

  • Radnim danima: 08:00 - 19:30
  • Subotom: 09:00 - 15:00
  • Nedeljom: radimo sa unapred najavljenim grupama

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media