Oдељење историјских збирки Завичајног музеја Рума

Ђорђе Бошковић, музејски саветник

Одељење историјских збирки је усмерено на прикупљање музејских експоната и грађе, обраду и инвентарисање прикупљеног материјала, прикупљање и одабир експоната и њихово презентовање на тематским изложбама, као и на публиковање грађе из његових збирки. Одељење располаже са преко хиљаду инвентарисаних музеалија, од чега највише разних докумената, фотографија, плаката, периодике… Сви предмети су дигитализовани, а највећи део је унет у Јединствени информациони систем за музеје.
Одељење историјских збирки се састоји из следећих збирки:

1. Плакати
2. Периодика
3. Фотографије
4. Карте и планови
5. Документи
6. Стара и ретка књига
7. Оружје и војна опрема
8. Реалије

У оквиру Одељења постоји и Студијска збирка, коју, између осталог, чине:

– Заоставштина Богдана Рајаковца
– Архива Шаховског клуба
– Архива планинарског друштва “Борковац”
– Фотографије новијег датума са разних манифестација и других градских збивања
– Фотокопирана грађа (архивски документи, фотографије, периодика…)
– Плакати из периода 1960 – 1990.
– Разне трговачке и банкарске књиге

ПОСЕТИТЕ НАС

Главна 182, 22400, Рума, Србија

ПОШАЉИТЕ НАМ ПОРУКУ

ПОЗОВИТЕ НАС

O МУЗЕЈУ

Основан 1. марта 1962. решењем Народног одбора општине Рума као „завичајни историјско-природњачки музеј“ са прецизно утврђеним задатком „да ради на ископавању, сакупљању и сређивању збирки предмета, слика и записа историјске вредности, затим да организује изложбе и предавања…“

РАДНО ВРЕМЕ

  • Радним данима: 08:00 - 19:30
  • Суботом: 09:00 - 15:00
  • Недељом: радимо са унапред најављеним групама

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media