Odeljenje etnoloških zbirki Zavičajnog muzeja Ruma

Jelena Arsenović, kustos

Odeljenje etnoloških zbirki se sastoji iz zbirki:

  1. Pokućstvo
  2. Poljoprivreda
  3. Tekstil
  4. Zanati

Odeljenje etnoloških zbirki je sa aktivnim radom počelo 2003. godine, kad je izvršena obrada i klasifikacija postojećih predmeta u muzejskom fondu i prikupljen određen broj novih predmeta. Etnološko odeljenje trenutno raspolaže sa 750 predmeta, a od tog broja je veći deo kompletno obrađen i unet u IMUS. Najveći deo etnološke zbirke je digitalizovan. Deo predmeta etnološkog odeljenja izložen je u okviru stalne postavke, a ostatak se povremeno izlaže u okviru tematskih izložbi.

U sopstvenoj produkciji i u saradnji sa drugim institucijama, etnološko odeljenje je priredilo više etnoloških izložbi i manifestacija (Tkanje i vez nekad i sad 2005. godine, Tradicionalni hleb i kolači 2006.godine, Etnorevija marama i ogrtača 2007. godine, Etnorevija  noćnih košulja 2008. godine, Kukuruz žuto zlato Vojvodine 2014. godine, Ćilimi i uzorci tkanja iz etnološke zbirke 2015. godine, Etnološko nasleđe – peškiri iz zbirke Etnološkog odeljenja 2016.godine, Ambari i kotobanje 2017. godine).

Uspostavljena je bliska saradnja sa etničkim zajednicama Slovaka, Hrvata, Mađara i Roma što je rezultiralo etno-manifestacijom Lepota različitosti 2008. godine. Saradnja je nastavljena što je rezultiralo novim predmetima u zbirkam Etnološkog odeljenja vezanim za tradicionalnu kulturu navedenih etničkih zajednica.

U zborniku radova Zavičajnog muzeja objavljen je rad Zbirka tekstilaetnološkog odeljenja 2011. godine i Katalog stalne postavke 2012. godine, a u najnovijem zborniku radova Zavičajnog muzeja Ruma, sedmog po redu, 2015. godine, objavljena su dva prikaza, Jedan primer tradicionalnogodevanja danas,Gajde izEtnološke zbirke Zavičajnogmuzeja Ruma, u osmom broju zbornika 2018. godine Nove akvizicije tekstila Etnološkog odeljenja. U toku 2015. godine u prostorijama Zavičajnog muzeja Ruma održana su dva predavanja o običajima vezanim za crkvene praznike u Sremu, Ciklus letnjih praznika i Krsna slava – običaji ipraznoverice.  U toku 2016. godine nastavljena predavanja iz ciklusa godišnjih običaja Srba u Sremu, sa temom Duhovi i Kraljice, u leto 2018. godine održano je predavanje Ala, vila i zduhać, a 2019. i 2020. godine odražana su tri predavanja sa temama vezanim za tradicionalna verovanja i običaje.

Uspostavljena je prekogranična saradnja sa muzejskim institucijama u Brčkom (Federacija BiH), Iloku (Hrvatska) i Šopronu (Mađarska).

POSETITE NAS

Glavna 182, 22400, Ruma, Srbija

POZOVITE NAS

O MUZEJU

Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“

RADNO VREME

ponedeljak  7:00 - 20:00 h
utorak  7:00 - 20:00 h
sreda  7:00 - 15:00 h
četvrtak  7:00 - 20:00 h
petak  7:00 - 20:00 h
subota 10:00 - 15:00 h
nedelja samo najavljene grupe

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media