ИСТОРИЈСКО ОДЕЉАЊЕ

ИСТОРИЈСКО ОДЕЉАЊЕ

Kустос историчар: Ђорђе Бошковић, музејски саветник Историјско одељење се састоји из збирки: 1. Плакати 2. Периодика 3. Фотографије 4. Мапе и планови 5. Документи 6. Стара и ретка књига 7. Оружје и опрема 8. Разни предмети (збирка у формирању) 9. Студијска збирка...

OДЕЉЕЊА

Етнолошко одељење Кустос етнолог: Јелена Арсеновић Етнолошко одељење се састоји из збирки: 1. Покућство 2. Пољопривреда 3. Текстил 4. Занати Етнолошко одељење је са активним радом почело 2003. године, кад је извршена обрада и класификација постојећих предмета у...