О музеју…

О музеју…

Завичајни музеј Рума је основан 1962. године као Завичајна музејска збирка. Деценију касније, 1972, мења назив у Музеј у Руми да би 1979. године добио данашњи назив. По својој основној оријентацији спада у категорију завичајних музејских установа комплексног типа која...