Odeljenje arheoloških zbirki Zavičajnog muzeja Ruma

 

Uroš Nikolić, kustos

Odeljenje arheoloških zbirki predstavlja najveću zbirku Muzeja sa oko 20.000 predmeta iz perioda od mlađeg kamenog doba do kraja srednjeg veka. Formirana je osnivanjem muzeja i prestavlja prvi formirani fundus u okviru Zavičajnog muzeja Ruma. Prvobitna zbirka je nastala od arheoloških artefakata, slučajno pronađenih u Rumi i bližoj okolini. Tokom godina broj predmeta se uvećavao, prvenstveno zahvaljujući sistematskim i zaštitnim iskopavanjima (Gomolava, lokaliteti na auto-putu kroz Srem…). Takođe, značajan doprinos u povećanju broja predmeta doprineli su saradnici Muzeja koji su poklonili veći broj predmeta (Poklon zbirka Dragana Tomaševića). Odeljenje raspolaže sa preko hiljadu inventarisanih predmeta i svi su digitalizovani i uneti u Jedinstveni informacioni sistem za muzeje.

Odeljenje arheoloških zbirki se sastoji od 5 zbirki:

  • Praistorijska zbirka
  • Antička zbirka
  • Srednjovekovna zbirka
  • Zbirka numizmatike
  • Poklon zbirka Dragana Tomaševića.

POSETITE NAS

Glavna 182, 22400, Ruma, Srbija

POZOVITE NAS

O MUZEJU

Osnovan 1. marta 1962. rešenjem Narodnog odbora opštine Ruma kao „zavičajni istorijsko-prirodnjački muzej“ sa precizno utvrđenim zadatkom „da radi na iskopavanju, sakupljanju i sređivanju zbirki predmeta, slika i zapisa istorijske vrednosti, zatim da organizuje izložbe i predavanja…“

RADNO VREME

ponedeljak  7:00 - 20:00 h
utorak  7:00 - 20:00 h
sreda  7:00 - 15:00 h
četvrtak  7:00 - 20:00 h
petak  7:00 - 20:00 h
subota 10:00 - 15:00 h
nedelja samo najavljene grupe

Veb prezentacija je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Dizajnirano od strane Play Media