Sarkofag

Sarkofag

Sarkofag je jedan od značajnijih eksponata arheološke zbirke Zavičajnog muzeja Ruma. Pronađen je na lokalitetu Petrov dvor, na teritoriji atara sela Voganj i čuva se u lapidarijumu Zavičajnog muzeja Ruma. Sarkofag je datovan u period od kraja III do prve polovine IV...
Kubura „pećanka“

Kubura „pećanka“

U istorijskom odeljenju Zavičajnog muzeja Ruma nalazi se, između ostalih i zbirka oružja. Nju čine vatreno oružje, hladno oružje i oružani pribor. Većina ovih eksponata su industrijskog porekla, dok je oružje zanatske izrade zastupljeno u manjem broju. Jedan od vrednijih...