Саркофаг

Саркофаг

Саркофаг је један од значајнијих експоната археолошке збирке Завичајног музеја Рума. Пронађен је на локалитету Петров двор, на територији атара села Вогањ и чува се у лапидаријуму Завичајног музеја Рума. Саркофаг је датован у период од краја III до прве половине IV...
Кубура „пећанка“

Кубура „пећанка“

У историјском одељењу Завичајног музеја Рума налази се, између осталих и збирка оружја. Њу чине ватрено оружје, хладно оружје и оружани прибор. Већина ових експоната су индустријског порекла, док је оружје занатске израде заступљено у мањем броју. Један од вреднијих...